Θεραπείες & Πλαίσιο

valantisch3

 • Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία:

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία βοηθάει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να κατανοήσει εις βάθος τις ασυνείδητες («αθέατες») πλευρές του εαυτού του και της ψυχικής του ζωής. Βασικός στόχος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας είναι η ανακάλυψη και αποδοχή της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου & των βαθύτερων αναγκών του. Η ίδια η θεραπευτική σχέση αξιοποιείται ως ένα πολύτιμο εργαλείο, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαπροσωπική & κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περιπτώσεις όπως: άγχος & κρίσεις πανικού, φοβίες, ψυχαναγκασμοί, ψυχοσωματικά προβλήματα, απώλεια & πένθος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα σχέσεων, θέματα σεξουαλικής/ερωτικής ζωής, υπαρξιακά ζητήματα (μοναξιά, ελευθερία  κ.α.)

Διάρκεια & Κόστος: Η διάρκεια των συνεδριών είναι 1 ώρα, ενώ η τιμή κάθε συνεδρίας κυμαίνεται από 50€ έως 60€. 

 • Εστιασμένη Ψυχοθεραπεία:

Η βραχεία εστιασμένη θεραπεία (12 έως 20 συνεδρίες) απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να εστιάσουν σε κάποιο συγκεκριμένο (ή και επίκαιρο) ψυχολογικό ζήτημα: απώλεια & αντιμετώπιση πένθους, κρίσεις πανικού, πρόσφατη μετακόμιση, εμφάνιση αρρώστιας, αντιμετώπιση χωρισμού κ.α. Η θεραπεία αυτού του τύπου εστιάζει σε συγκεκριμένες ψυχολογικές περιοχές του ανθρώπου, ενώ τον βοηθάει να διαχειριστεί καλύτερα τις δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύουν μια ξαφνική κρίση ή αλλαγή στο σκηνικό της προσωπικής του ζωής. Προς το τέλος μιας βραχείας ψυχοθεραπείας, διερευνάται και αξιολογείται το πιθανό ενδεχόμενο συνέχισης της διαδικασίας στο πλαίσιο μιας μακράς ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας.

Διάρκεια & Κόστος: Η διάρκεια των συνεδριών είναι 1 ώρα, ενώ η τιμή κάθε συνεδρίας κυμαίνεται από 50€ έως 60€.  

 • Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία:

Το PsychoTherapy Lab σας παρέχει την δυνατότητα υλοποίησης online συνεδριών (live video/eTherapy) με τον ψυχολόγο για προσωπικά θέματα που ενδέχεται να σας απασχολούν: διαχείριση άγχους & στρες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, θέματα σεξουαλικότητας, ερωτικές σχέσεις, εργασιακό burnout, οικογενειακές συγκρούσεις, διαχείριση απώλειας κ.α.  H επιλογή της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας & συμβουλευτικής προτείνεται κυρίως σε άτομα που: α) διαμένουν εκτός Αθήνας ή Ελλάδας (Έλληνες εξωτερικού), β) έχουν κινητικές δυσκολίες, γ) δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για μετακινήσεις εντός της ημέρας, δ) προτιμούν έναν εναλλακτικό τρόπο ψυχολογικής υποστήριξης.

Διάρκεια & Κόστος: Η διάρκεια των συνεδριών είναι 1 ώρα, ενώ η τιμή κάθε συνεδρίας κυμαίνεται από 50€ έως 60€. 

 • Ομάδες Αυτογνωσίας|Βιωματικά Σεμινάρια:

Βιωματικά σεμινάρια, εργαστήριακύκλοι αυτογνωσίας και άλλες δραστηριότητες διοργανώνονται ανά περιόδους με στόχο την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την διαπροσωπική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Η ομαδική ψυχοθεραπεία & αυτογνωσία βοηθά τα άτομα να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και, παράλληλα, να βελτιώσουν σημαντικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Συνήθως, το μέγεθος των ομάδων αυτογνωσίας και των σεμιναρίων του PsychoTherapy Lab είναι μικρό: 6 έως 8 άτομα (small groups). Μάθετε περισσότερα για τα προσεχή σεμινάρια & τις τρέχουσες ομάδες εδώ!

Διάρκεια & Κόστος: Η διάρκεια των σεμιναρίων & εργαστηρίων/κύκλων αυτογνωσίας ποικίλει, ενώ η τιμή τους κυμαίνεται από 20€ έως 200€.

* * * * *

Θεραπευτικό Πλαίσιο

 • Το «PsychoTherapy Lab – Εργαστήρι Ψυχοθεραπείας & Συναισθηματικής Έκφρασης» εξειδικεύεται από το 2012 στην ατομικού τύπου ψυχοθεραπεία για ενήλικες (ατομικές συνεδρίες), ενώ παρέχει και την δυνατότητα υλοποίησης διαδικτυακών συνεδριών (live video). Βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια αυτογνωσίας οργανώνονται ανά περιόδους. 
 • Η πρώτη συνεδρία (στο γραφείο ή μέσω διαδικτύου) στοχεύει σε μια αρχική αξιολόγηση και διερεύνηση του βασικού θεραπευτικού αιτήματος. Στο τέλος αυτής της συνεδρίας καθορίζεται και συμφωνείται το θεραπευτικό πλαίσιο: τύπος θεραπείας, σταθερή αμοιβή, συχνότητα συνεδριών κ.α.
 • Η διάρκεια των συνεδριών (κάθε τύπου) είναι 1 ώρα, ενώ η συχνότητα της θεραπείας είναι συνήθως εβδομαδιαία. 
 • Κάθε συνεδρία λαμβάνει έναρξη στη συμφωνημένη ώρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση του θεραπευόμενου δεν σημαίνει και χρονική παράταση της συνεδρίας, καθώς συνήθως ακολουθεί κάποιο άλλο ραντεβού.
 • Η αμοιβή του θεραπευτή καταβάλλεται πάντα στο τέλος κάθε συνεδρίας. Οι διαδικτυακές συνεδρίες προπληρώνονται στις αρχές κάθε μήνα (εντός της πρώτης εβδομάδας) μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
 • Πολιτική ακυρώσεων: Ενδεχόμενες ακυρώσεις συνεδριών είναι απαραίτητο να ανακοινώνονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το καθορισμένο ραντεβού. Σε διαφορετική περίπτωση, η συνεδρία χρεώνεται συνήθως κανονικά ως γενομένη (εκτός κάποιων εξαιρέσεων). Η πολιτική ακυρώσεων βοηθάει τον θεραπευτή να οργανώνει καλύτερα το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα, ενώ παράλληλα προστατεύει την σταθερότητα της θεραπευτικής διαδικασίας και του πλαισίου. 
 • Ο θεραπευτικός χώρος παραμένει κλειστός λόγω διακοπών κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Αυγούστου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από τον θεραπευτή περίπου 1 μήνα πριν.
 • Τα κινητά τηλέφωνα είναι απενεργοποιημένα ή αθόρυβα (ήχος και δόνηση) κατά την διάρκεια των συνεδριών.
 • Το περιεχόμενο των συνεδριών είναι πάντα εμπιστευτικό και απόρρητο. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία κινδυνεύει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα του θεραπευόμενου ή κάποιου άλλου προσώπου. 
Advertisements