θεραπείες & κόστος

faceb.jpg

Ατομική Ψυχοθεραπεία:

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία βοηθάει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να κατανοήσει εις βάθος τις ασυνείδητες («αθέατες») πλευρές του εαυτού του και της ψυχικής του ζωής. Βασικός στόχος της θεραπείας είναι η ανακάλυψη και αποδοχή της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου & των βαθύτερων αναγκών του. Η ίδια η θεραπευτική σχέση αξιοποιείται ως ένα πολύτιμο εργαλείο, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαπροσωπική & κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Η διάρκεια των συνεδριών είναι 1 ώρα, ενώ η τιμή κάθε τακτικής συνεδρίας είναι 60€. Η σταθερή συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται βάσει παραγόντων. 

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους:

Η θεραπεία & συμβουλευτική ζεύγους στοχεύει στην βελτίωση της συναισθηματικής και σεξουαλικής επικοινωνίας του ζευγαριού. Οι συνεδρίες ζεύγους βοηθούν το ζευγάρι έτσι ώστε να καταφέρει να διαχειρίζεται καλύτερα διάφορα θέματα και καθημερινές δυσκολίες, που ενδέχεται να προκύπτουν και να αποτελούν εμπόδιο στην αρμονική επικοινωνία και συμβίωση των δύο. Η διάρκεια των συνεδριών είναι 1 ώρα, ενώ η τιμή κάθε τακτικής συνεδρίας είναι 70€. Η σταθερή συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται βάσει παραγόντων. 

Online ΨυχοΘεραπεία :

Το PsychoTherapy Lab σας παρέχει την δυνατότητα υλοποίησης online συνεδριών (live video) με το ψυχολόγο για προσωπικά θέματα που σας απασχολούν. H επιλογή του eTherapy προτείνεται κυρίως σε άτομα που: α) διαμένουν εκτός Αθήνας ή Ελλάδας (Έλληνες εξωτερικού), β) έχουν κινητικές δυσκολίες, γ) δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για μετακινήσεις εντός της ημέρας, δ) προτιμούν έναν πιο εναλλακτικό τρόπο ψυχολογικής παρέμβασης. Η διάρκεια των συνεδριών είναι 1 ώρα, ενώ η τιμή κάθε τακτικής συνεδρίας είναι 60€. Η σταθερή συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται βάσει παραγόντων. 

Ομάδες & Εργαστήρια:

Βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια, ομάδες αυτογνωσίας και άλλες δραστηριότητες διοργανώνονται ανά περιόδους με στόχο την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την διαπροσωπική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Συνήθως, ο χαρακτήρας των σεμιναρίων είναι βιωματικός, γι’ αυτό και το μέγεθος της ομάδας συμμετεχόντων είναι συνήθως μικρό (5 έως 7 άτομα). Οι τιμές των σεμιναρίων & εργαστηρίων κυμαίνονται από 25€ έως 120€. Μάθετε περισσότερα για τα προσεχή σεμινάρια εδώ!

Advertisements