Θεραπείες & Πλαίσιο

valantisch3

 • Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική :

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική (12 έως 20 συνεδρίες) βοηθάει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να κατανοήσει εις βάθος τις ασυνείδητες («αθέατες») πλευρές της ψυχικής του ζωής. Βασικός στόχος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας είναι η βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση των ασυνείδητων μοτίβων αλληλεπίδρασης του ατόμου με την εξωτερική πραγματικότητα & τους σημαντικούς άλλους (αντικειμενότροπες σχέσεις). Η ίδια η θεραπευτική σχέση κατέχει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Αναλαμβάνονται: απώλεια & πένθος, κατάθλιψη, άγχος, υπαρξιακά θέματα, διαταραχές προσωπικότητας, διαχείριση τραύματος, θέματα σεξουαλικότητας (π.χ. αποδοχή ταυτότητας) κ.α.

Διάρκεια & Κόστος: Η πρώτη συνεδρία ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής (διάρκειας 60′) κοστίζει 50€. 

 • Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική:

H επιλογή της διαδικτυακής (video call) ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής (12 έως 20 συνεδρίες) προτείνεται κυρίως σε άτομα που: α) διαμένουν εκτός Αθήνας ή Ελλάδας (Έλληνες εξωτερικού), β) έχουν κινητικές δυσκολίες, γ) δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για μετακινήσεις εντός της ημέρας (π.χ. μονογονείς), δ) προτιμούν έναν εναλλακτικό τρόπο ψυχολογικής υποστήριξης. Αναλαμβάνονται: ερωτικές σχέσεις, άγχος, κατάθλιψη, εργασιακό burnout, ενίσχυση αυτοεκτίμησης, διαχείριση χρόνου & αναβλητικότητας, διαχείριση θυμού, αντιμετώπιση χωρισμού κ.α.

Διάρκεια & Κόστος: Η πρώτη συνεδρία online ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής (διάρκειας 60′) κοστίζει 50€.

 • Βιωματικά Σεμινάρια/Εργαστήρια:

Βιωματικά σεμινάρια, θεματικά workshops, ομάδες αυτογνωσίας και άλλες δραστηριότητες διοργανώνονται ανά περιόδους με στόχο την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την διαπροσωπική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Τα σεμινάρια του PsychoTherapy Lab έχουν κυρίως βιωματικό χαρακτήρα. Έτσι θα λέγαμε ότι συνδυάζουν την θεωρητική γνώση με την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων (4 έως 8 άτομα). Μάθετε περισσότερα για τα προσεχή σεμινάρια & τις τρέχουσες ομάδες εδώ.

Διάρκεια & Κόστος: Η διάρκεια των σεμιναρίων & των ομάδων αυτογνωσίας ποικίλει, ενώ η τιμή τους κυμαίνεται από 20€ έως 240€. 

* * * * *

Θεραπευτικό Πλαίσιο

 • Το «PsychoTherapy Lab – Εργαστήρι Ψυχοθεραπείας & Συναισθηματικής Έκφρασης» εξειδικεύεται από το 2012 στην ατομικού τύπου ψυχοθεραπεία για ενήλικες (ατομικές συνεδρίες), ενώ παρέχει και την δυνατότητα υλοποίησης διαδικτυακών συνεδριών (live video). Βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια οργανώνονται ανά περιόδους. 
 • Η πρώτη συνεδρία (στο γραφείο ή μέσω διαδικτύου) στοχεύει σε μια αρχική αξιολόγηση και διερεύνηση του βασικού θεραπευτικού αιτήματος. Στο τέλος αυτής της συνεδρίας καθορίζεται και συμφωνείται το θεραπευτικό πλαίσιο: είδος θεραπείας, συχνότητα & κόστος συνεδριών κ.α.
 • Η διάρκεια των συνεδριών είναι 60′, ενώ η συχνότητα είναι συνήθως εβδομαδιαία. Ωστόσο, η συχνότητα θεραπείας αποτελεί πάντα ένα εξατομικευμένο ζήτημα. 
 • Κάθε συνεδρία λαμβάνει έναρξη στη συμφωνημένη ώρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση του θεραπευόμενου δεν σημαίνει και χρονική παράταση της συνεδρίας, καθώς συνήθως ακολουθεί κάποιο άλλο ραντεβού.
 • Η αμοιβή του θεραπευτή καταβάλλεται πάντα στο τέλος κάθε συνεδρίας (μετρητά/POS). Οι διαδικτυακές συνεδρίες προπληρώνονται στις αρχές κάθε μήνα (έως 05 του μηνός) μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ενώ οι σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αποστέλλονται στη ταχυδρομική διεύθυνση που θα έχει ήδη συμφωνηθεί. 
 • Οι διαδικτυακές συνεδρίες μέσω κάμερας πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά σε χώρο που να διασφαλίζει ησυχία και ασφάλεια. 
 • Πολιτική ακυρώσεων: Ενδεχόμενες ακυρώσεις συνεδριών είναι απαραίτητο να ανακοινώνονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το καθορισμένο ραντεβού. Σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται υπό διαπραγμάτευση το ενδεχόμενο χρέωσης της ακυρωθείσας συνεδρίας. 
 • Ο θεραπευτικός χώρος παραμένει κλειστός λόγω διακοπών κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Αυγούστου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από τον θεραπευτή περίπου 1 μήνα πριν.
 • Τα κινητά τηλέφωνα είναι απενεργοποιημένα ή αθόρυβα (ήχος και δόνηση) κατά την διάρκεια των συνεδριών.
 • Το περιεχόμενο των συνεδριών είναι πάντα εμπιστευτικό και απόρρητο. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία κινδυνεύει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα του θεραπευόμενου ή κάποιου άλλου προσώπου. 
Advertisements