Θεραπείες & Κόστος

valantisch3

(photo by valantis choutochristos)

  • Μακρά Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική:

Η μακρά ψυχοθεραπεία  & συμβουλευτική (ανοιχτού τέλους) βοηθάει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να κατανοήσει εις βάθος τις ασυνείδητες («αθέατες») πλευρές του εαυτού του και της ψυχικής του ζωής. Βασικός στόχος της μακράς ψυχοθεραπείας είναι η ανακάλυψη και αποδοχή της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου & των βαθύτερων αναγκών του. Η ίδια η θεραπευτική σχέση αξιοποιείται ως ένα πολύτιμο εργαλείο, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαπροσωπική & κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Η μακρά ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία & συμβουλευτική αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περιπτώσεις όπως: άγχος & κρίσεις πανικού, φοβίες, ψυχοσωματικά προβλήματα, απώλεια & πένθος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα σχέσεων, θέματα σεξουαλικής/ερωτικής ζωής κ.α.

  60€ 1 ώρα

  • Βραχεία Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική:

Η βραχεία ψυχοθεραπεία & συμβουλευτική (12 έως 20 συνεδρίες) απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν στο παρόν μια έντονη κρίση ή ξαφνική αλλαγή: απώλεια & αντιμετώπιση πένθους, κρίσεις πανικού, πρόσφατη μετακόμιση, απρόσμενη εγκυμοσύνη, αντιμετώπιση χωρισμού ή διαζυγίου κ.α. Η θεραπεία αυτού του τύπου εστιάζει σε συγκεκριμένες ψυχολογικές & ψυχικές περιοχές του ανθρώπου, και τον βοηθάει να διαχειριστεί  καλύτερα τις δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύουν μια ξαφνική κρίση ή αλλαγή στο σκηνικό της προσωπικής ή διαπροσωπικής του ζωής. Προς το τέλος μιας βραχείας ψυχοθεραπείας, διερευνάται και αξιολογείται το πιθανό ενδεχόμενο συνέχισης της διαδικασίας στο πλαίσιο μιας ανοιχτού τέλους ψυχοθεραπείας με πιο μόνιμα αποτελέσματα.

60€ | 1 ώρα

  • Θεραπεία & Συμβουλευτική Ζεύγους:

Η θεραπεία & συμβουλευτική ζεύγους στοχεύει στην βελτίωση της συναισθηματικής επικοινωνίας του ζευγαριού, καθώς και στην εξέλιξη της σεξουαλικής του ζωής. Οι συνεδρίες βοηθούν το ζευγάρι έτσι ώστε να καταφέρει να διαχειρίζεται καλύτερα τις δυσκολίες της κοινής καθημερινότητας. Το ζευγάρι αρχίζει, σταδιακά και με τη βοήθεια της θεραπείας, να επικοινωνεί με πιο ώριμους και παραγωγικούς τρόπους για ζητήματα που προκύπτουν. Ωστόσο, πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός ομαλού χωρισμού/διαζυγίου του ζεύγους. H θεραπεία & συμβουλευτική ζεύγους προσεγγίζει θέματα όπως: συμβουλευτική γάμου, συναισθηματική επικοινωνία, απιστία, θέματα αυτονομίας & εξάρτησης, σεξουαλική ζωή, έντονη ζήλια, διαχείριση συγκρούσεων,  κ.α. 

60€ | 1 ώρα

  • Online Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική:

Το PsychoTherapy Lab σας παρέχει την δυνατότητα υλοποίησης online συνεδριών (live video/eTherapy) με τον ψυχολόγο για προσωπικά θέματα που ενδέχεται να σας απασχολούν: διαχείριση άγχους & στρες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, θέματα σεξουαλικότητας, ερωτικές ή φιλικές  σχέσεις, εργασιακό burnout, οικογενειακές συγκρούσεις, διαχείριση απώλειας κ.α.  H επιλογή της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας & συμβουλευτικής προτείνεται κυρίως σε άτομα που: α) διαμένουν εκτός Αθήνας ή Ελλάδας (Έλληνες εξωτερικού), β) έχουν κινητικές δυσκολίες, γ) δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για μετακινήσεις εντός της ημέρας, δ) προτιμούν έναν εναλλακτικό τρόπο ψυχολογικής υποστήριξης. 

60€ | 1 ώρα

  • Ομάδες Αυτογνωσίας & Σεμινάρια/Εργαστήρια:

Βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια αυτογνωσίας, ομάδες ψυχοθεραπείας και άλλες δραστηριότητες διοργανώνονται ανά περιόδους με στόχο την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την διαπροσωπική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Η ομαδική ψυχοθεραπεία & αυτογνωσία βοηθά τα άτομα να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και, παράλληλα, να βελτιώσουν σημαντικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Συνήθως, το μέγεθος των ομάδων αυτογνωσίας και των σεμιναρίων του PsychoTherapy Lab είναι μικρό: 5 έως 10 άτομα (small groups). Μάθετε περισσότερα για τα προσεχή σεμινάρια & τις τρέχουσες ομάδες εδώ!

20€ έως 200€

Advertisements