Προσέγγιση

face05.jpg

Η ευρύτερη θεραπευτική προσέγγιση που εφαρμόζεται στο PsychoTherapy Lab είναι ψυχοδυναμικής (ψυχαναλυτικής) κατεύθυνσης. Ωστόσο, αξιοποιούνται στοιχεία και τεχνικές και από άλλες ψυχοθεραπευτικές σχολές, όταν αυτό κρίνεται αποτελεσματικό (π.χ. γνωσιακή αναλυτική θεραπεία, υπαρξιακή ψυχοθεραπεία κ.α.).

Θα λέγαμε ότι ο βασικός στόχος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας είναι η συνειδητοποίηση/ενόραση (insight): αναγνώριση και βαθιά επίγνωση της ψυχικής πραγματικότητας του ατόμου. Η διαδικασία βοηθάει, δηλαδή, το άτομο να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τις «αθέατες» (ασυνείδητες) πλευρές του εαυτού του και της προσωπικότητάς του, έτσι ώστε να καταφέρει να προχωρήσει σε ριζικές και διαχρονικές αλλαγές της προσωπικής και διαπροσωπικής του ζωής (σχέσεις).

Θεραπευτής και θεραπευόμενος κάθονται face to face σε αντικριστές πολυθρόνες και συνομιλούν. Ο αναλυόμενος καλείται σε κάθε συνεδρία να εκφράζει μέσα από αυθόρμητο προφορικό λόγο ό,τι έρχεται κάθε στιγμή στο νου του χωρίς αναστολές ή δισταγμούς (ελεύθερος συνειρμός). Ο θεραπευτής είναι πάντα εκεί για να υποδέχεται ό,τι νέο και απρόβλεπτο αναδύεται στη σφαίρα του συνειδητού, αλλά και για να βοηθά τον θεραπευόμενό του να ξεπερνά τις ενδεχόμενες αντιστάσεις/άμυνες που μπορεί να προκύπτουν εντός της διαδικασίας. Κάποιες φορές (ο θεραπευτής) παραμένει  αρκετά ουδέτερος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται πιο ενεργητικός με θεραπευτικές παρεμβάσεις, διευκρινίσεις, συνδέσεις, ερμηνείες, ή απορίες.

Ενίοτε, η διαδικασία και οι ενδεχόμενες συνειδητοποιήσεις μπορεί να απελευθερώσουν απωθημένες συγκρούσεις ή «δύσκολα» συναισθήματα όπως θλίψη ή ενοχή. Ο ψυχοθεραπευτής θα βοηθήσει ιδιαίτερα το άτομο να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να επεξεργαστεί τις συγκρούσεις του, και να επανασυνδεθεί σταδιακά με την προσωπική του ιστορία. Έτσι, ο άνθρωπος θα μπορέσει να αγαπήσει τον πραγματικό του Εαυτό και να προχωρήσει σε βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές που θα φέρουν την υπαρξιακή του ελευθερία!

Το PsychoTherapy Lab εφαρμόζει την ψυχοδυναμική προσέγγιση σε επίπεδο ατομικό (εξειδίκευση στις ατομικού τύπου παρεμβάσεις). Επίσης, ο χώρος παρέχει την δυνατότητα υλοποίησης διαδικτυακών (ατομικών) συνεδριών (live video) για όσους κατοικούν εκτός Αθήνας ή Ελλάδας. Τέλος, ποικίλα βιωματικά σεμινάρια και ομάδες αυτογνωσίας διοργανώνονται ανά περιόδους.

Advertisements